Поуки и уроци, на които ни учат баба и Елса от „Баба праща поздрави и се извинява“

на

1. „В бабините блокове има нещо специално. Човек винаги помни как ухаят.“

2. „На Елса ѝ харесват и двете миризми, само дето всъщност не обича кожа, защото смята, че тя би следвало да се намира върху животните, а не върху седалките на колите.“

3. „И мрази, че е толкова самотна, колкото може да бъде само някой, който е останал без баба. „

4. „Човек не трябва да прави деца, ако не иска да се грижи за тях.“

5. „Като пръдня през отворен прозорец“, както казваше баба, когато търсеше нещо, което не е там, където го е оставила.“

6. „Елса си спомня как баба винаги казваше, че „най-добрите истории никога не са изцяло истина или изцяло измислица. “ Ето това имаше предвид, като наричаше някоя случка „реалностно изостанала.“ Защото според баба нямаше нищо, което да е изцяло истина или измислица. Приказките бяха реални и в същото време не бяха.“

7.“Никога не се отваряй на някого, който има повече свободно време“, казваше често баба. Елса си го превеждаше като „никога не се отваряй на някого, който е жизнен за възрастта си.“

8. „Страховете са като цигарите, казваше баба: не е трудно да спреш проклетниците, трудно е да не почнеш пак.“

9. „Човек трябва да има вяра. Баба все повтаряше това. Човек трябва да вярва в нещо, за да разбира приказките. „Не е толкова важно в какво точно, но все в нещо трябва да вярваш, иначе въобще няма смисъл да се мъчиш. „

10. „Тогава баба казваше, че цаката на живота е в това, че почти никой човек не е изцяло гадняр, но и почти никой не е изцяло негадняр. Трудното е единствено да се опитваш да се придържаш възможно най-много към „негаднярската“ част. „

Leave a Reply